Arigent Ltd.

טיפים לעבודה נוחה עם Wacom

עט Wacom נראה ומרגיש כמו עט רגיל ואינו מכיל סוללות או מגנטים. משקלו כמשקל עט רגיל והוא אינו מתכלה בשימוש.
איך להחזיק את העט
החזיקו את העט כמו כל עט או עפרון רגיל.
  • החזיקו את העט בהטעיה לאחיזה נוחה.
  • העט הוא אלחוטי וקצה העט יכול לקרוא עד 5 מ"מ ממשטח הלוח.
  • אין צורך לגעת במשטח הלוח כדי להזיז את הסמן.
איך להזיז את הסמן על המסך
בניגוד לעכבר רגיל, שאינו יודע היכן הוא נמצא ולכן הצבעתו יחסית, עט Wacom מזהה בדיוק רב את מקומו יחסית ללוח והצבעתו תמיד מוחלטת.
כדי להזיז את הסמן, הרימו את העט מעט מעל הלוח, הזיזו את העט לנקודה הרצויה.
  • השטח האקטיבי של לוח Wacom מייצג תמיד את כל שטח המסך.
אם נניח את העט בפינה הימנית העליונה של הלוח, הסמן תמיד יהיה בפינה הימנית של המסך ואם נניח את העט מעל הפינה השמאלית התחתונה של הלוח הסמן יהיה בפינה השמאלית של המסך.
הלוח עובד אחד לאחד מול המסך (לא משנה גודלו)
לחיצות ולחיצות כפולות (Double clicks)
לחיצה בודדת
הקישו פעם אחת על המשטח עם קצה העט.

לחיצה כפולה
הקישו באמצעות קצה העט על אותו מקום במשטח פעמיים (ניתן גם לתכננת את כפתור הצד לתפקד כהקלקה כפולה)
גרירה
לחצו על הקובץ/סמל הרצוי, וגררו את העט תוך לחיצה על משטח הלוח.