Arigent Ltd.

ארגונומיה ובריאות היד

עכברים למחשב נמצאים איתנו כבר למעלה מ 20 שנה. במהלך השנים משתמשים רבים מצאו עצמם סובלים מתלונות וכאבים בפרק כף היד ובזרוע הקשורים לתסמונות "יד העכבר" (e.g. 'RSI'-Repetitive Strain Injury or 'CTS'- Carpal Tunnel Syndrome)

שימוש מסורתי בסביבת המחשב כרוך ב"הקלקות" חוזרות ומתמשכות לאורך כל היום ושימוש ביד ובזרוע בזווית מסובבת, מתוחה, מוזרה ובעיקר לא טבעית. תנועות מסוג זה עלולות לגרום להגברת הסיכוי לפתח בעיות וכאבים.
שליטה מלאה במינימום מאמץ
אחד היתרונות הגדולים של לוחWacom על פני העכבר, טמון בעובדה שהלוח ממפה את מסך המחשב ומאפשר ניווט אבסולוטי בו. במילים אחרות - לכל נקודה בשטח האקטיבי של לוח Wacom יש נקודה מקבילה, אחת ויחידה, על גבי המסך. המשמעות היא שבעזרת העט הדיגיטלי של הלוח ניתן להגיע לכל נקודה רצויה במסך, בתנועה אחת קלה של העט על הלוח, ללא צורך "להסיע" את הסמן בתנועות עכבר מיותרות ומאומצות
אין צורך לחזור ולאמץ אותם שרירים שוב ושוב
המשמעות הפיזיולוגית של שימוש בעט דיגיטלי היא עשיית שימוש אחיד והרמוני במספר שרירים בו זמנית - באצבעותיכם, בכף ידכם ובזרועכם - ממש כפי שקורה כשכותבים בעט רגיל. כשמשתמשים בעכבר, לעומת זאת, השימוש באותם שרירים הינו אגרסיבי יותר ובלתי אחיד - לעתים מאומץ מדי, לעתים נינוח מדי.

היתרונות הארגונומיים שבעבודה עם לוחות Wacom
הלוחות הדיגיטליים של Wacom מומלצים כאלטרנטיבה ארגונומית לאמצעי הקלט המסורתיים בסביבת המחשב. העט הדיגיטלי שבאמצעותו נעשית העבודה על גבי לוחות Wacom, מסייע בהפחתת כאבי הפרקים הנגרמים כתוצאה מעבודה עם עכבר רגיל, ובמקרים רבים אף מונע אותם לגמרי. העט הדיגיטלי של Wacom:
  • יודע לבצע את כל הפעולות שהעכבר המסורתי יודע לבצע בסביבת המחשב - ניווט, גרירה, הצבעה, הקלקה וכדומה.
  • מאפשר לנווט בתפריטי מערכת ההפעלה ובתפריטי כל התוכנות המותקנות במחשב ובנוסף מקל על העבודה עם יישומי אופיס, יישומים גרפיים למיניהם ועוד.
  • מספק יתרונות ארגונומיים חשובים במעלה ובכך תורם לעבודה בריאה יותר
  • מול המחשב.
תנוחה טבעית של היד והזרוע
שימוש בעט הדיגיטלי של Wacom מאפשר תנוחה נכונה ונינוחה יותר של היד האוחזת באמצעי הקלט. בעוד ששימוש בעכבר רגיל מצריך סיבוב כלפי פנים של הזרוע, וכתוצאה מכך מתיחה בלתי נוחה ובלתי טבעית של שרירי הזרוע, הרי ששימוש בעט של Wacom מספק לזרוע תנוחה טבעית - ממש כאילו היא מושטת ללחיצת יד.

התאמה מירבית לצרכי המשתמש
כל לוחות Wacom, ניתנים לתכנות על ידי המשתמש בכדי להתאימם לצרכיו האישיים ולעבודות הספציפיות שהוא עושה. פעולות טיפוסיות כגון "עכבר שמאלי", "עכבר ימני", "דאבל קליק" ואפילו החלת קיצורים או פתיחת תפריטים צפים, ניתנות לתכנות בכפתורים השונים של העט. בכך מתאפשרת גמישות רבה למשתמש, בכל הקשור להתאמת העט לצרכיו.

רק העטים של Wacom הם אלחוטיים ופועלים ללא סוללה. פירוש הדבר משקל אופטימלי של העט ואחיזה יציבה יותר בו, המפחיתים עוד יותר את המאמץ

לוח Wacom המומלץ כתחליף בריא לעכבר הוא ה- One by Wacom 2018